Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL
KAS Kaymakamlık Sınavı 10 Deneme Sınavı Çoktan Seçmeli Test Sorularıyl

KAS Kaymakamlık Sınavı 10 Deneme Sınavı Çoktan Seçmeli Test Sorularıyla Savaş Yayınları 2019

Liste Fiyatı : 60,00 TL
Taksitli fiyat : 9 x 7,33 TL
9786057867544
726381
KAS Kaymakamlık Sınavı 10 Deneme Sınavı Çoktan Seçmeli Test Sorularıyla Savaş Yayınları 2019
KAS Kaymakamlık Sınavı 10 Deneme Sınavı Çoktan Seçmeli Test Sorularıyla Savaş Yayınları 2019
Savaş Yayınları
60.00
K.A.S.
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı
Çoktan Seçmeli Test Sorularıyla

10 Deneme Sınavı

Savaş Yayınları Ağustos 2019

 
Hukuk
Prof. Dr. Ahmet Nohutçu
Kaymakam Ahmet Gazi Kaya

İktisat ve Sosyo Ekonomik Yapı
Özgür Özcan

Türkçe
Nejla Demirel

 
- 12 Temmuz 2019 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 42 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 30 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi,
 
 • - 28 Şubat 2019 Tarih ve 7165 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
 •  
 • - 17 Ocak 2019 Tarih ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
 •  
 • - 29 Kasım 2018 Tarih ve 7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
 •  
 • - 9 Ekim 2018 Tarih ve 1200 Sayılı TBMM Kararıyla ile TBMM İçtüzüğü Değişiklikleri,
 •  
 • - Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanmak amacıyla yaklaşık 450 civarında Kanun ve KHK’yı değiştiren ya da kaldıran 2 Temmuz 2018 Tarihli 700 ve 703 Sayılı KHK’lar,
 •  
 • - 16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu gereğince  9 Temmuz 2018 Tarihinde tamamı yürürlüğe giren Anayasa Değişiklikleri,
 •  
 • Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik gelişmeleri, verileri ve göstergeleri ve Tüm İlgili Güncel Değişiklikler Çerçevesinde Yenilenerek ve  Gerekli Değişiklikler Yapılarak Hazırlanmış
 
 
10 x 100
Toplam 1000 Soru
 
 
4. Baskıya Önsöz

2019 Yılı Sonbaharında Ankara’da ÇOKTAN SEÇMELİ TEST SINAV USULÜ ile yapılacak Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, en son 02 Eylül 2018 tarihinde yapılan sınavda olduğu üzere, 34 Genel Yetenek ve Genel Kültür sorusu ile 66 Alan Bilgisi sorusu olmak üzere toplam 100 sorudan müteşekkil olacaktır.

2019 Yılı Sonbaharında yapılacak Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavında adaylara uygulanacak 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi sorularının dağılımı şöyle olacaktır:
Alan Bilgisi Testi (66 Soru):

 
Anayasa Hukuku13 soru
İdare Hukuku18 soru
Türkiye’nin İdari Yapısı14 soru
Türkiye’de Mahalli İdareler9 soru
Ekonomi (Mikro & Makro İktisat)12 soru
 
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (34 Soru):
Türkçe14 soru
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi4 soru
Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı10 soru
Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları6 soru
 
Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. Adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

Elinizde tuttuğunuz KAS Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Çoktan Seçmeli Sorularla Denemeler kitabımızın 4. Baskısı,  tüm güncel gelişmeleri ve mevzuat değişikliklerini kapsayacak şekilde ÖSYM’nin sınav formatına ve içeriğine uygun olarak kaymakamlık sınavının tüm derslerini ve ağırlıklarını dikkate alarak hazırlanmış toplam 10 adet deneme içinde yer alan1000 adet açıklamalı ve çözümlü test sorusundan oluşmaktadır.

Kitap içinde yer alan denemeler hazırlanırken aşağıdaki mevzuatlar ve diğer tüm güncel yenilik ve değişiklikler dikkate alınmıştır:


- 12 Temmuz 2019 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 42 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 30 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi,
- 17 Ocak 2019 Tarih ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
- 29 Kasım 2018 Tarih ve 7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
- 9 Ekim 2018 Tarih ve 1200 Sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşen TBMM İçtüzüğü Değişiklikleri,
- Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanmak amacıyla yaklaşık 450 civarında Kanun ve KHK’yı değiştiren ya da kaldıran 2 Temmuz 2018 Tarihli 700 ve 703 Sayılı KHK’lar,

- 16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu gereğince 9 Temmuz 2018 Tarihinde tamamı yürürlüğe giren Anayasa Değişiklikleri,
- 21 Temmuz 2016’da OHAL ilan kararından sonra çıkarılan 667 ila 699 arasındaki tüm OHAL KHK’ları,
- 21 Mart 2018 Tarihli ve 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
Denemenin hazırlandığı aşamaya kadar olan tüm Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik gelişmeleri, verileri ve göstergeleri

Kaymakamlık Sınavına hazırlanan kıymetli genç arkadaşlarım,
Son olarak yapılan ve 100 sorudan oluşan 2 Eylül 2018 tarihindeki kaymakamlık sınavına, 28.172 kişi başvurmuş, sınava girenler arasından ise 70 ve üzeri net yapan 400 aday mülakata çağrılacaktı. Oysa sınavda sadece 372 kişi 70 ve üzeri net yapabildi ve mülakata girmeye hak kazandı. Bu sonuç, bir taraftan kaymakamlık sınavını kazanmanın aslında hiç zor olmadığını, diğer taraftan sistemli, disiplinli, stratejik ve doğru çalışmanın sınavda başarılı olmada kritik düzeyde önemli olduğunu göstermektedir.

Binaenaleyh, KAS Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Çoktan Seçmeli Sorularla Denemeler kitabının sınavdan en az 1 ay önce dikkatle ve ciddi olarak çözülmesi, çözülemeyen ve emin olunamayan hususların tespit edilerek bu ilgili konuların tekrar edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi adayların sınavda başarılı olmaları açısından son derece kritik önem taşımaktadır.
Denemelerimizin sınava hazırlanan adayların başarısına katkı sağlaması ve yararlı olmasını dilerim.

Avşa Adası / 24 Temmuz 2019
Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU

 
 • Açıklama
  • K.A.S.
   Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı
   Çoktan Seçmeli Test Sorularıyla

   10 Deneme Sınavı

   Savaş Yayınları Ağustos 2019

    
   Hukuk
   Prof. Dr. Ahmet Nohutçu
   Kaymakam Ahmet Gazi Kaya

   İktisat ve Sosyo Ekonomik Yapı
   Özgür Özcan

   Türkçe
   Nejla Demirel

    
   - 12 Temmuz 2019 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 42 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 30 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi,
    
   • - 28 Şubat 2019 Tarih ve 7165 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
   •  
   • - 17 Ocak 2019 Tarih ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
   •  
   • - 29 Kasım 2018 Tarih ve 7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
   •  
   • - 9 Ekim 2018 Tarih ve 1200 Sayılı TBMM Kararıyla ile TBMM İçtüzüğü Değişiklikleri,
   •  
   • - Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanmak amacıyla yaklaşık 450 civarında Kanun ve KHK’yı değiştiren ya da kaldıran 2 Temmuz 2018 Tarihli 700 ve 703 Sayılı KHK’lar,
   •  
   • - 16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu gereğince  9 Temmuz 2018 Tarihinde tamamı yürürlüğe giren Anayasa Değişiklikleri,
   •  
   • Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik gelişmeleri, verileri ve göstergeleri ve Tüm İlgili Güncel Değişiklikler Çerçevesinde Yenilenerek ve  Gerekli Değişiklikler Yapılarak Hazırlanmış
    
    
   10 x 100
   Toplam 1000 Soru
    
    
   4. Baskıya Önsöz

   2019 Yılı Sonbaharında Ankara’da ÇOKTAN SEÇMELİ TEST SINAV USULÜ ile yapılacak Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, en son 02 Eylül 2018 tarihinde yapılan sınavda olduğu üzere, 34 Genel Yetenek ve Genel Kültür sorusu ile 66 Alan Bilgisi sorusu olmak üzere toplam 100 sorudan müteşekkil olacaktır.

   2019 Yılı Sonbaharında yapılacak Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavında adaylara uygulanacak 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi sorularının dağılımı şöyle olacaktır:
   Alan Bilgisi Testi (66 Soru):

    
   Anayasa Hukuku13 soru
   İdare Hukuku18 soru
   Türkiye’nin İdari Yapısı14 soru
   Türkiye’de Mahalli İdareler9 soru
   Ekonomi (Mikro & Makro İktisat)12 soru
    
   Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (34 Soru):
   Türkçe14 soru
   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi4 soru
   Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı10 soru
   Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları6 soru
    
   Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. Adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

   Elinizde tuttuğunuz KAS Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Çoktan Seçmeli Sorularla Denemeler kitabımızın 4. Baskısı,  tüm güncel gelişmeleri ve mevzuat değişikliklerini kapsayacak şekilde ÖSYM’nin sınav formatına ve içeriğine uygun olarak kaymakamlık sınavının tüm derslerini ve ağırlıklarını dikkate alarak hazırlanmış toplam 10 adet deneme içinde yer alan1000 adet açıklamalı ve çözümlü test sorusundan oluşmaktadır.

   Kitap içinde yer alan denemeler hazırlanırken aşağıdaki mevzuatlar ve diğer tüm güncel yenilik ve değişiklikler dikkate alınmıştır:


   - 12 Temmuz 2019 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 42 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 30 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi,
   - 17 Ocak 2019 Tarih ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
   - 29 Kasım 2018 Tarih ve 7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
   - 9 Ekim 2018 Tarih ve 1200 Sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşen TBMM İçtüzüğü Değişiklikleri,
   - Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanmak amacıyla yaklaşık 450 civarında Kanun ve KHK’yı değiştiren ya da kaldıran 2 Temmuz 2018 Tarihli 700 ve 703 Sayılı KHK’lar,

   - 16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu gereğince 9 Temmuz 2018 Tarihinde tamamı yürürlüğe giren Anayasa Değişiklikleri,
   - 21 Temmuz 2016’da OHAL ilan kararından sonra çıkarılan 667 ila 699 arasındaki tüm OHAL KHK’ları,
   - 21 Mart 2018 Tarihli ve 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
   Denemenin hazırlandığı aşamaya kadar olan tüm Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik gelişmeleri, verileri ve göstergeleri

   Kaymakamlık Sınavına hazırlanan kıymetli genç arkadaşlarım,
   Son olarak yapılan ve 100 sorudan oluşan 2 Eylül 2018 tarihindeki kaymakamlık sınavına, 28.172 kişi başvurmuş, sınava girenler arasından ise 70 ve üzeri net yapan 400 aday mülakata çağrılacaktı. Oysa sınavda sadece 372 kişi 70 ve üzeri net yapabildi ve mülakata girmeye hak kazandı. Bu sonuç, bir taraftan kaymakamlık sınavını kazanmanın aslında hiç zor olmadığını, diğer taraftan sistemli, disiplinli, stratejik ve doğru çalışmanın sınavda başarılı olmada kritik düzeyde önemli olduğunu göstermektedir.

   Binaenaleyh, KAS Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Çoktan Seçmeli Sorularla Denemeler kitabının sınavdan en az 1 ay önce dikkatle ve ciddi olarak çözülmesi, çözülemeyen ve emin olunamayan hususların tespit edilerek bu ilgili konuların tekrar edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi adayların sınavda başarılı olmaları açısından son derece kritik önem taşımaktadır.
   Denemelerimizin sınava hazırlanan adayların başarısına katkı sağlaması ve yararlı olmasını dilerim.

   Avşa Adası / 24 Temmuz 2019
   Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU

    
   Stok Kodu
   :
   9786057867544
 • Taksit Seçenekleri
  • İş Bankası
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   60,00   
   60,00   
   2
   31,20   
   62,40   
   3
   21,20   
   63,60   
   6
   10,80   
   64,80   
   9
   7,33   
   66,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat