Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL
KGK - MUHASEBE STANDARTLARI

KGK - MUHASEBE STANDARTLARI

Liste Fiyatı : 40,00 TL
Taksitli fiyat : 9 x 4,89 TL
KGK - MUHASEBE STANDARTLARI
KGK - MUHASEBE STANDARTLARI
Deha Yayınları
40.00

1.BÖLÜM - FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Faydalı Finansal Bilginin Niteliksel Özellikleri Finansal Tablo Unsurlarının Ölçüm Esasları Konu Testi - 1 2.BÖLÜM - TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) 1. KONU: TMS - 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU STANDARDI Finansal Tabloların Amacı Tam Bir Finansal Tablo Seti Finansal Tabloların Gerçeğe Uygun Sunumu ve TFRS' lere Uyumlu Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Kar ve Zarar ve Diğer Kapsamlı Kar veya Zarar Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Konu Testi - 2 2. KONU: TMS - 2 STOKLAR STANDARDI Stok Maliyetlerinin Belirlenmesi Stok Maliyetleri Ölçümleme Teknikleri Stok Maliyetlerini Hesaplama Teknikleri Konu Testi - 3 3. KONU: TMS - 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI STANDARDI Nakit Akış Tablosunun Sunumu İşletme Faaliyetleri Yatırım Faaliyetleri Finansman Faaliyetleri İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışlarının Raporlanması Nakit Akışlarının Netleştirilmesine İlişkin Nakit Akışları Faiz ve Temettüler Vergiler Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Nakit Akışı Yaratmayan İşlemler Nakit Akış Tablosu Konu Testi - 4 4. KONU: TMS - 8 MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR STANDARDI Muhasebe Politikalarının Seçilmesi ve Uygulanması Muhasebe Politikalarında Değişiklikler Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler Geçmiş Dönem Hataları Geçmişe Dönük Yeniden Düzenlemelere İlişkin Kısıtlamalar Konu Testi - 5 5. KONU: TMS - 10 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR STANDARDI Düzeltme Gerektiren Hususlar Düzeltme Gerektirmeyen (Açıklama Gerektiren) Hususlar 6. KONU TMS - 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDI Sözleşme Geliri Sözleşme Maliyetleri Sözleşme Gelir ve Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi Tamamlanma Yöntemi Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi Tamamlanma Yüzdesi Yönteminin Uygulanması Beklenen Zararların Muhasebeleştirilmesi Konu Testi - 6 7. KONU: TMS - 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI Dönem Vergi Borcu ve Dönem Vergi Varlıklarının Muhasebeleştirilmesi Ertelenmiş Vergi Borcunun Muhasebeleştirilmesi Ertelenmiş Vergi Varlığının Muhasebeleştirilmesi Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Ertelenmiş Vergi Borcunun Ölçümü Vergi Gideri ve Vergi Gelirinin Muhasebeleştirilmesi Konu Testi - 7 8. KONU: TMS - 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI Maddi Duran Varlıklar İlk Muhasebeleştirme Sonrası Yapılan Maliyetler Maddi Duran Varlıklarda Maliyetin Ölçümü Maliyet Modeli Yeniden Değerleme Modeli Maddi Duran Varlıklarda Değer Düşkünlüğü Amortisman Maddi Duran Varlıklarda Bilanço Dışı Bırakılması Uygulama Örnekleri Konu Testi - 8 9. KONU: TMS - 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARDI Kiralama İşlemlerinin Sınıflandırılması Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Finansal Kiralama İşlemlerinin Kiracı, Tarafından Muhasebeleştirilmesi Finansal Kiralama İşlemlerinin Kiraya Veren, Tarafından Muhasebeleştirilmesi Faaliyet Kiralaması İşleminin Kiracı Tarafından Muhasebeleştirilmesi Faaliyet Kiralaması İşleminin Kiraya Veren Tarafından Muhasebeleştirilmesi Satış ve Geri Kiralama İşlemleri Konu Testi - 9 10. KONU: TMS - 18 HASILAT STANDARDI Kapsam Kapsam Dışı Bırakılan Hasılat veya Diğer Gelirler Hasılatın Ölçümü Mal Satış İşleminde Hasılatın Doğuşu Hizmet Satışlarının Muhasebeleştirilmesi Faiz, İsim Hakları ve Temettülerin Muhasebeleştirilmesi Konu Testi - 10 11. KONU: TMS - 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR STANDARDI Kapsam Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar Çalışma Dönemi Sonrası Sağlanan Faydalar Çalışanlara Sağlanan Diğer Uzun Vadeli Faydalar İşten Çıkarma Tazminatları Uygulama Örnekleri Konu Testi - 11 12.KONU: TMS - 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI STANDARDI Kapsam Devlet Teşvikleri Parasal Olmayan Devlet Teşvikleri Varlıklara İlişkin Teşviklerin Sunumu Devlet Teşviklerinin Geri Ödenmesi Devlet Yardımı Konu Testi - 12 13. KONU: TMS 21 KUR DEĞİŞİM ETKİLERİ STANDARDI Kapsam Standart Kapsamı Dışında Kalan İşlemler Kur Farkları Konu Testi - 13 14.KONU: TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDI Borçlanma Maliyetleri Aktifleştirmenin Başlaması Özellikli Varlıklar Aktifleştirme İşlemine Ara Verilmesi Aktifleştirmenin Sona Ermesi Uygulama Örnekleri Konu Testi - 14 15. KONU: TMS - 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI STANDARDI Kapsam İlişkili Tarafın Tanımlanması Uygulama Örnekleri 16. KONU: TMS - 24 EMEKLİLİK FAYDA PLANLARINDA MUHASEBELEŞTİRME VE RAPORLAMA STANDARDI Kapsam Tanımlanmış Katkı Planları Tanımlanmış Fayda Planları Plan Varlıklarının Değerlenmesi 17. KONU: TMS - 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR STANDARDI Standardın Amacı Bireysel Finansal Tabloların Hazırlanması Muhasebeleştirme Yönteminin Seçimi Konu Testi - 15 18. KONU: TMS - 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLARINDAKİ PAYLAR STANDARDI Standardın Kapsamı Önemli Etki Özkaynak Yöntemi 19. KONU: TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI Standardın Amacı ve Kapsamı Finansal Tabloların Düzeltilmesi 20. KONU: TMS - 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ STANDARDI Amaç ve Tanımlar Ölçme Geriye Yönelik Düzeltmeler 21. KONU: TMS - 34 ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI Standardın Amacı ve Kapsamı Ara Dönem Finansal Raporun Asgari İçeriği Ara Dönem Finansal Tablo Sunulacak Dönemler Muhasebeleştirme ve Ölçme 22. KONU: TMS - 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI Standardın Amacı ve Kapsamı Değer Düşüklüğüne Uğramış Olması Muhtemel Bir Varlığın Belirlenmesi Geri Kazanılabilir Tutarın Ölçülmesi Satış Maliyetleri Düşülmüş Gerçeğe Uygun Değerin Tespiti Kullanım Değerinin Tespiti Değer Düşüklüğü Zararının Ölçülmesi ve Muhasebeleştirilmesi Değer Düşüklüğü Zararının İptal Edilmesi 23. KONU: TMS - 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDI Standardın Amacı ve Kapsamı Karşılıklar Karşılıkların Muhasebeleştirilmesi Yeniden Yapılandırma Koşullu Borçlar Koşullu Varlıklar Uygulama Örnekleri Konu Testi - 16 24. KONU: TMS - 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDI Standardın Amacı ve Kapsamı Maddi Olmayan Duran Varlıkların İzleyen Dönemlerde Değerlemesi Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Yararlı Ömrün Belirlenmesi ve İtfası Konu Testi - 17 25. KONU: TMS - 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER STANDARDI Standardın Amacı ve Kapsamı Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesi İzleyen Dönemlerde Değerleme Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi Uygulama Örnekleri 26. KONU: TMS - 41 TARIMSAL FAALİYETLER STANDARDI Standardın Amacı İlk Muhasebeleştirme Konu Testi - 18 3. BÖLÜM - TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TFRS) 1. KONU: TFRS - 1 Türkiye Finansal Raporlama Standardının İlk Uygulanması 2. KONU: TFRS - 2 Hisse Bazlı Ödemeler Standardı 3. KONU: TFRS - 3 İşletme Birleşmeleri Standardı 4. KONU: TFRS - 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardı 5. KONU: TFRS - 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi Standardı 6. KONU: TFRS - 7 Finansal Bölümleri Standardı 7. KONU: TFRS - 8 Faaliyet Bölümleri Standardı 8. KONU: TFRS - 9 Finansal Araçlar Standardı 9. KONU: TFRS - 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı 10. KONU: TFRS - 11 Müşterek Antlaşmalar Standardı 11. KONU: TFRS - 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardı 12. KONU: TFRS - 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı 13. KONU: TFRS - 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları Standardı 4. BÖLÜM - MUHASEBE STANDARTLARINA İLİŞKİN UYGULAMALAR UYGULAMA - 1: TMS - 2 Stoklar Stadardı UYGULAMA - 2: TMS - 7 Nakit Akış Tabloları Standardı UYGULAMA - 3: TMS - 12 Gelir Vergileri Standardı UYGULAMA - 4: TMS - 12 Gelir Vergileri Standardı UYGULAMA - 5: TMS - 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı UYGULAMA - 6: TMS - 17 Kiralama İşlemleri Standardı UYGULAMA - 7: TMS - 18 Hasılat Standardı UYGULAMA - 8: TMS - 18 Hasılat Standardı UYGULAMA - 9: TMS - 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı UYGULAMA - 10: TMS - 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı UYGULAMA - 11: TMS - 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardı UYGULAMA - 12: TMS - 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardı

 • Açıklama
  • 1.BÖLÜM - FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Faydalı Finansal Bilginin Niteliksel Özellikleri Finansal Tablo Unsurlarının Ölçüm Esasları Konu Testi - 1 2.BÖLÜM - TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) 1. KONU: TMS - 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU STANDARDI Finansal Tabloların Amacı Tam Bir Finansal Tablo Seti Finansal Tabloların Gerçeğe Uygun Sunumu ve TFRS' lere Uyumlu Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Kar ve Zarar ve Diğer Kapsamlı Kar veya Zarar Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Konu Testi - 2 2. KONU: TMS - 2 STOKLAR STANDARDI Stok Maliyetlerinin Belirlenmesi Stok Maliyetleri Ölçümleme Teknikleri Stok Maliyetlerini Hesaplama Teknikleri Konu Testi - 3 3. KONU: TMS - 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI STANDARDI Nakit Akış Tablosunun Sunumu İşletme Faaliyetleri Yatırım Faaliyetleri Finansman Faaliyetleri İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışlarının Raporlanması Nakit Akışlarının Netleştirilmesine İlişkin Nakit Akışları Faiz ve Temettüler Vergiler Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Nakit Akışı Yaratmayan İşlemler Nakit Akış Tablosu Konu Testi - 4 4. KONU: TMS - 8 MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR STANDARDI Muhasebe Politikalarının Seçilmesi ve Uygulanması Muhasebe Politikalarında Değişiklikler Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler Geçmiş Dönem Hataları Geçmişe Dönük Yeniden Düzenlemelere İlişkin Kısıtlamalar Konu Testi - 5 5. KONU: TMS - 10 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR STANDARDI Düzeltme Gerektiren Hususlar Düzeltme Gerektirmeyen (Açıklama Gerektiren) Hususlar 6. KONU TMS - 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDI Sözleşme Geliri Sözleşme Maliyetleri Sözleşme Gelir ve Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi Tamamlanma Yöntemi Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi Tamamlanma Yüzdesi Yönteminin Uygulanması Beklenen Zararların Muhasebeleştirilmesi Konu Testi - 6 7. KONU: TMS - 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI Dönem Vergi Borcu ve Dönem Vergi Varlıklarının Muhasebeleştirilmesi Ertelenmiş Vergi Borcunun Muhasebeleştirilmesi Ertelenmiş Vergi Varlığının Muhasebeleştirilmesi Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Ertelenmiş Vergi Borcunun Ölçümü Vergi Gideri ve Vergi Gelirinin Muhasebeleştirilmesi Konu Testi - 7 8. KONU: TMS - 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI Maddi Duran Varlıklar İlk Muhasebeleştirme Sonrası Yapılan Maliyetler Maddi Duran Varlıklarda Maliyetin Ölçümü Maliyet Modeli Yeniden Değerleme Modeli Maddi Duran Varlıklarda Değer Düşkünlüğü Amortisman Maddi Duran Varlıklarda Bilanço Dışı Bırakılması Uygulama Örnekleri Konu Testi - 8 9. KONU: TMS - 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARDI Kiralama İşlemlerinin Sınıflandırılması Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Finansal Kiralama İşlemlerinin Kiracı, Tarafından Muhasebeleştirilmesi Finansal Kiralama İşlemlerinin Kiraya Veren, Tarafından Muhasebeleştirilmesi Faaliyet Kiralaması İşleminin Kiracı Tarafından Muhasebeleştirilmesi Faaliyet Kiralaması İşleminin Kiraya Veren Tarafından Muhasebeleştirilmesi Satış ve Geri Kiralama İşlemleri Konu Testi - 9 10. KONU: TMS - 18 HASILAT STANDARDI Kapsam Kapsam Dışı Bırakılan Hasılat veya Diğer Gelirler Hasılatın Ölçümü Mal Satış İşleminde Hasılatın Doğuşu Hizmet Satışlarının Muhasebeleştirilmesi Faiz, İsim Hakları ve Temettülerin Muhasebeleştirilmesi Konu Testi - 10 11. KONU: TMS - 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR STANDARDI Kapsam Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar Çalışma Dönemi Sonrası Sağlanan Faydalar Çalışanlara Sağlanan Diğer Uzun Vadeli Faydalar İşten Çıkarma Tazminatları Uygulama Örnekleri Konu Testi - 11 12.KONU: TMS - 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI STANDARDI Kapsam Devlet Teşvikleri Parasal Olmayan Devlet Teşvikleri Varlıklara İlişkin Teşviklerin Sunumu Devlet Teşviklerinin Geri Ödenmesi Devlet Yardımı Konu Testi - 12 13. KONU: TMS 21 KUR DEĞİŞİM ETKİLERİ STANDARDI Kapsam Standart Kapsamı Dışında Kalan İşlemler Kur Farkları Konu Testi - 13 14.KONU: TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDI Borçlanma Maliyetleri Aktifleştirmenin Başlaması Özellikli Varlıklar Aktifleştirme İşlemine Ara Verilmesi Aktifleştirmenin Sona Ermesi Uygulama Örnekleri Konu Testi - 14 15. KONU: TMS - 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI STANDARDI Kapsam İlişkili Tarafın Tanımlanması Uygulama Örnekleri 16. KONU: TMS - 24 EMEKLİLİK FAYDA PLANLARINDA MUHASEBELEŞTİRME VE RAPORLAMA STANDARDI Kapsam Tanımlanmış Katkı Planları Tanımlanmış Fayda Planları Plan Varlıklarının Değerlenmesi 17. KONU: TMS - 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR STANDARDI Standardın Amacı Bireysel Finansal Tabloların Hazırlanması Muhasebeleştirme Yönteminin Seçimi Konu Testi - 15 18. KONU: TMS - 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLARINDAKİ PAYLAR STANDARDI Standardın Kapsamı Önemli Etki Özkaynak Yöntemi 19. KONU: TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI Standardın Amacı ve Kapsamı Finansal Tabloların Düzeltilmesi 20. KONU: TMS - 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ STANDARDI Amaç ve Tanımlar Ölçme Geriye Yönelik Düzeltmeler 21. KONU: TMS - 34 ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI Standardın Amacı ve Kapsamı Ara Dönem Finansal Raporun Asgari İçeriği Ara Dönem Finansal Tablo Sunulacak Dönemler Muhasebeleştirme ve Ölçme 22. KONU: TMS - 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDI Standardın Amacı ve Kapsamı Değer Düşüklüğüne Uğramış Olması Muhtemel Bir Varlığın Belirlenmesi Geri Kazanılabilir Tutarın Ölçülmesi Satış Maliyetleri Düşülmüş Gerçeğe Uygun Değerin Tespiti Kullanım Değerinin Tespiti Değer Düşüklüğü Zararının Ölçülmesi ve Muhasebeleştirilmesi Değer Düşüklüğü Zararının İptal Edilmesi 23. KONU: TMS - 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDI Standardın Amacı ve Kapsamı Karşılıklar Karşılıkların Muhasebeleştirilmesi Yeniden Yapılandırma Koşullu Borçlar Koşullu Varlıklar Uygulama Örnekleri Konu Testi - 16 24. KONU: TMS - 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR STANDARDI Standardın Amacı ve Kapsamı Maddi Olmayan Duran Varlıkların İzleyen Dönemlerde Değerlemesi Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Yararlı Ömrün Belirlenmesi ve İtfası Konu Testi - 17 25. KONU: TMS - 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER STANDARDI Standardın Amacı ve Kapsamı Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesi İzleyen Dönemlerde Değerleme Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi Uygulama Örnekleri 26. KONU: TMS - 41 TARIMSAL FAALİYETLER STANDARDI Standardın Amacı İlk Muhasebeleştirme Konu Testi - 18 3. BÖLÜM - TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TFRS) 1. KONU: TFRS - 1 Türkiye Finansal Raporlama Standardının İlk Uygulanması 2. KONU: TFRS - 2 Hisse Bazlı Ödemeler Standardı 3. KONU: TFRS - 3 İşletme Birleşmeleri Standardı 4. KONU: TFRS - 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardı 5. KONU: TFRS - 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi Standardı 6. KONU: TFRS - 7 Finansal Bölümleri Standardı 7. KONU: TFRS - 8 Faaliyet Bölümleri Standardı 8. KONU: TFRS - 9 Finansal Araçlar Standardı 9. KONU: TFRS - 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı 10. KONU: TFRS - 11 Müşterek Antlaşmalar Standardı 11. KONU: TFRS - 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardı 12. KONU: TFRS - 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı 13. KONU: TFRS - 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları Standardı 4. BÖLÜM - MUHASEBE STANDARTLARINA İLİŞKİN UYGULAMALAR UYGULAMA - 1: TMS - 2 Stoklar Stadardı UYGULAMA - 2: TMS - 7 Nakit Akış Tabloları Standardı UYGULAMA - 3: TMS - 12 Gelir Vergileri Standardı UYGULAMA - 4: TMS - 12 Gelir Vergileri Standardı UYGULAMA - 5: TMS - 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı UYGULAMA - 6: TMS - 17 Kiralama İşlemleri Standardı UYGULAMA - 7: TMS - 18 Hasılat Standardı UYGULAMA - 8: TMS - 18 Hasılat Standardı UYGULAMA - 9: TMS - 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı UYGULAMA - 10: TMS - 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı UYGULAMA - 11: TMS - 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardı UYGULAMA - 12: TMS - 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardı

   Stok Kodu
   :
   9786054558377
   Boyut
   :
   19,5 x 27.5
   Sayfa Sayısı
   :
   244
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Basım Tarihi
   :
   2019
   Kağıt Türü
   :
   1. hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • İş Bankası
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   1
   40,00   
   40,00   
   2
   20,80   
   41,60   
   3
   14,13   
   42,40   
   6
   7,20   
   43,20   
   9
   4,89   
   44,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat