Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

Mesafeli Satış Sözleşmesi

DER KİTABEVİ yay.dağ.paz.ltd.şti. Mesafeli Satış Sözleşmesi

  1. Madde : TARAFLAR İşbu sözleşme bir tarafta Der yayınevi dağ.paz.ltd.şti (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ……………………………….. (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur. Tarafların geçerli iletişim bilgileri aşağıdadır: SATICI: Adres: Molla Fenari Sok. Der han No:28/a Cağaloğlu Telefon: 212 527 01 65 Faks: 212 511 47 76
  2. Madde : SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşmenin konusunu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.deryayinevi.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün alımına ilişkin söz konusu ürünün satışı ve teslimine dair 6052 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınmasını içerir.
  3. Madde : ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE SATIŞ ŞARTLARI Ürünlerin türü, adeti ve fiyatı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Ürünlerin fiyatlarına tüm vergiler dahildir. Kitap Adı Yazar Adet Fiyat Tutar Ödenecek Tutar. Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.
  4. Madde : GENEL HÜKÜMLER 4.1- ALICI, SATICI'nın internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan ürünün / ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin temel bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri onayladığını ve elektronik ortamda satış sözleşmesi yaparak satın almaya onay verdiğini kabul ve teyit eder. 4.2- Sözleşme konusu ürün / ürünler, ALICININ Yasada belirtilen “Ürünün 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslimine ilişkin” hakkı saklı kalmak kaydı ile, ALICI tarafından bildirilen adresteki kişi/kuruluşa, her bir ürün için ALICI'nın teslimat adresinin SATICI'ya olan uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ürün bilgileri içinde açıklanan teslimat süresinde teslim edilir. 4.3- Sözleşme konusu ürünün ALICI tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluşça her ne sebeple olursa olsun teslim alınmamasından / teslimi kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olarak, ayıpsız, eksiksiz, ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden ALICI'ya karşı sorumludur. 4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır. Sözleşme konusu ürün / ürünlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde SATICI'nın ürünü teslim yükümlülüğü ortadan kalkar. 4.6- ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Ürünün ALICI'ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 gün içinde, geri gönderim bedeli ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. 4.7- Ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. Satıcı yeni çıkan ve indirimde olan ürünler hakkında Alıcıyı e-posta bültenleriyle bilgilendirebilecektir. Alıcı istediği taktirde, gönderilen e-postanın altındaki bülten aboneliğinden çıkma linkine tıklayarak, bülten gönderilmesini iptal etme hakkına sahip olacaktır. 4.8- İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda teyit edilmesinin ardından geçerlilik kazanır.
  5. Madde: Cayma Hakkı: Cayma Hakkının Kullanılmasının Şartları: ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi malın ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ayrıca ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar geçen süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. ALICI Cayma Kararını süresi içerinde SATICI'ya açık bir şekilde yazılı olarak beyan etmelidir. Satın almış olduğu malı on dört günlük süre içinde malı SATICI'nın yukarıda belirtilen adresine geri göndermek zorundadır. ALICI malı SATICI'ya gönderirken kargo teslim tutanağını ve 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için gönderilen faturanın aslını arkasında bulunan iade bölümü eksiksiz olarak doldurulmalı ve imzalandıktan sonra SATICI'ya tek seferde göndermelidir. SATICI, ALICI'nın cayma hakkını kullandığına dair bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tahsil ettiği tüm ödemeleri ALICI'nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun olarak iade etmekle yükümlüdür. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler: ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca hazırlanan veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler, dergiler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
  6. Madde: MÜCBİR HALLER Sözleşmenin düzenlendiği tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza ..) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf diğer tarafa durumu derhal bildirecek, mücbir sebebin sürmesi esnasında tarafların edimlerini yerine getirmemelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı fesih hakkı doğacaktır.
  7. Madde: TEMERRÜT HÜKÜMLERİ Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu'nun 123-126. maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır.
  8. Madde: YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Taraflar arasında uyuşmazlık durumunda, öncelikle karşılıklı görüşme ve iyi niyet esastır.
  9. İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

SATICI: Der kitabevi yay dağ paz ltd şti

Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen tüm bilgileri edindiğimi teyit eder, Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni onaylarım

Ön Bilgilendirmeyle ile İlgili Diğer Bilgiler

ATICI:

Adı : Der Kitabevi Yay Dağ. Paz.Ltd.Şti.

Adres : Molla Fenari Sok Der Han No:28/a Cağaloğlu

Telefon : 212 527 01 65

Faks : 212 511 47 76

E-posta : info@deryayinevi.com.tr

Siparişinizle ilgili her türlü talep ve şikayetlerinizi yukarıdaki iletişim adreslerimize bildirebilirsiniz. Yazışmalarınızda Sipariş Takip Numarası belirtmeyi unutmayınız.

Cayma Hakkı:

Cayma Hakkının Kullanılmasının Şartları:

Alıcı, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi malın alıcı veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı tarihten itibaren başlar. Ayrıca Alıcı sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar geçen süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Alıcı cayma kararını süresi içerinde Satıcıya açık bir şekilde yazılı olarak bildirmelidir. Satın almış olduğu malı on dört günlük süre içinde malı satıcının yukarıda belirtilen adresine Aras Kargo ile geri göndermek zorundadır. Alıcı malı satıcıya gönderirken, 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için ürünün beraberindeki faturanın aslını, arkasında bulunan iade bölümü eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış olarak, kargo teslim tutanağıyla birlikte satıcıya göndermelidir. Satıcı, alıcının cayma hakkını kullandığına dair bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tahsil ettiği tüm ödemeleri alıcının satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun olarak iade etmekle yükümlüdür.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:

Alıcının özel istek ve talepleri uyarınca hazırlanan veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler, dergiler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Yetkili Mahkeme:

Tarafların şikayet ve itirazları konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı'nın veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişiniz bu butona tıkladığınızda geçerlilik kazanacak ve yukarıdaki bedel tahsil edilecektir.

Gizlilik ve Güvenlik Taahhüdü

Sitemize vermiş olduğunuz bilgiler tümüyle sitemizle ilgili işlemler için kullanılmakta, bir başka kişi veya kuruluşla paylaşılmamaktadır.

Ödeme yaptığınız kredi kartı bilgileri sitemizde tutulmamaktadır.

Ödeme sırasında girilen bilgiler SSL sertifikasına sahip şifreli bir bağlantıyla doğrudan bankaya yönlendirilmekte, ödeme işlemi bankanın sunucularında gerçekleştirilmektedir.

Kullanıcı üyelik işlemlerini iptal ettirmek isterse, der@deryayinevi.com.tr adresine bir mesaj atarak bunu talep edebilir.

Kullanıcı profili iptal edilen kişinin tüm özel bilgileri geri dönüşümsüz olarak sistemden silinir

DER KİTABEVİ YAY DAĞ PAZ LTD ŞTİ. olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında Şirket tarafından Aydınlatma Metni ile yapılan bilgilendirme sonrasında, istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz: 

Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin DER KİTABEVİ  tarafından sağlanan satım ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.

Kapat