Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL
%10
SMMM YETERLİLİK - HUKUK

SMMM YETERLİLİK - HUKUK

Liste Fiyatı : 50,00 TL
İndirimli Fiyat : 45,00 TL
Kazancınız : 5,00 TL
Taksitli fiyat : 9 x 5,50 TL
9786054558285
608677
SMMM YETERLİLİK - HUKUK
SMMM YETERLİLİK - HUKUK
Deha Yayınları
45.00

Ülkemizde muhasebe alanında ki zorunlu değişimlere bağlı olarak hukuksal normlarda da birtakım değişimler zorunlu hale gelmiştir. Elinizdeki bu kaynak; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Meslek Mensubu adaylarının meslek sınav konularından biri olan TEMEL HUKUK BİLGİSİ MEVZUATI' ndaki değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu kitapta; Temel Hukuk Kavramları, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, İcra İflas Hukuku, İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku ve bu konuları içeren sınav soruları yer almaktadır. 1. BÖLÜM - GENEL HUKUK BİLGİSİ 1. Toplumsal Düzen ve Toplumsal Düzeni Sağlayan Kurallar 2. Hukuk Düzeni, Hukuk Sistemleri, Hukukun Amacı ve Hukuk Devleti 3. Hukukun Dalları 4. Hukukun Kaynakları 5. Hukukun Yasalaştırılması 6. Hukukun Uygulanması 7. Hak Kavramı 2. BÖLÜM - ÖZEL HUKUK BİLGİSİ 1. Kişi ve Kişilik (Şahsiyet) 2. Kişilerin Türleri 3. Dernekler 4. Vakıflar 5. Yerleşim Yeri (İkametgah) 3. BÖLÜM - BORÇLAR HUKUKU BİRİNCİ KISIM BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU VE KAPSAMI 1. Borcun Tanımı ve Konusu 2. Borcun Kapsamı 3. Borç Kavramı ve Borç İlişkisi 4. Sorumluluk İKİNCİ KISIM - BORCUN KAYNAKLARI 1. Genel Olarak Borcun Kaynakları 2. Hukuki İşlemlerden Doğan Borçlar 3. Sözleşme 4. Temsil ÜÇÜNCÜ - KISIM HAKSIZ FİİL 1. Genel Olarak 2. Haksız Fiilin Unsurları 3. Kusursuz Sorumluluk 4. Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Davasına Etkisi DÖRDÜNCÜ KISIM - SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 1. Genel Olarak Sebepsiz Zenginleşme 2. Sebepsiz Zenginleşmenin Koşulları 3. Sebepsiz Zenginleşme Davası 4. Sebepsiz Zenginleşme Davalarında Zaman aşımı ve Def'i Hakkı BEŞİNCİ KISIM - BORCUN İFASI 1. Kavram 2. İfa Yeri 3. İfa Zamanı 4. Alacaklının Temerrüdü 5. Borçlunun Temerrüdü 6. Borcu Sona Erdiren Diğer Sebepler 7. Alacağın Temliki (Alacağın Devri) 8. Cezai Şart ALTINCI KISIM - ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ 1. İsimli (Tipik) Sözleşmeler 2. İsimsiz (Atipik) Sözleşmeler 3. Kefalet 4.Banka Teminat Mektupları 5. Ödünç Sözleşmesi 6. Havale 7. Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi 8. Factoring (Genel Alacak Devir ve Satım Sözleşmesi) 4. BÖLÜM - TİCARET HUKUKU BİRİNCİ KISIM - TİCARİ İŞLETME 1. Ticari İşletme 2. Ticari İşletmenin Örgütlenmesi 3. Ticari İşletmenin Devri 4. Ticari İşletme Rehni 5. Ticari İş 6. Tacir 7. Ticaret Unvanı ve Marka 8. Ticaret Sicili 9. Haksız Rekabet 10. Ticari Defterler İKİNCİ KISIM - ŞİRKETLER HUKUKU 1. Şirket (Ortaklık) Kavramı ve Unsurları 2. Şirketlerin Sınıflandırılması 3. Genel Olarak Ticaret Şirketleri 4. Ticaret Şirketleri Arasında Birleşmeler ve Tür Değiştirme 5. Kolektif Şirket 6. Komandit Şirketler 7. Anonim Şirket 8. Limited Şirket ÜÇÜNCÜ KISIM - TİCARİ SENETLER ( KAMBİYO SENETLERİ ) 1. Kıymetli Evrak Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar 2. Kıymetli Evrakın Unsurları 3. Kıymetli Evrakın Özellikleri 4. Kıymetli Evrakın Devri 5. Kıymetli Evrakın Sınıflandırılması 6. Senedin Ziyaa Olması Halinde Açılacak Davalar 7. Kambiyo Senetleri ( Ticari Senetler ) 8. Poliçe 9. Emre Yazılı Senet ( Bono ) 10. Çek 5. BÖLÜM - İDARİ YARGILAMA HUKUKU 1. İdari ( Yönetsel ) Yargı 2. İdari Yargının Görev Alanı ve Uyuşmazlık Mahkemesi 3. İdari Yargıda Dava Türleri 4. Yürütmenin Durdurulması 6. BÖLÜM - İCRA HUKUKU 1. Genel Olarak İcra Hukuku 2. İcra Organları 3. İcra Dairesi Görevlilerinin Sorumluluğu 4. Takip yolları 5. İhtiyati Haciz 7. BÖLÜM - İŞ HUKUKU BİRİNCİ KISIM - GENEL BİLGİLER 1. İş Hukukunun Konusu ve Temel İlkeleri 2. İş Hukukunun Kaynakları 3. İş Kanununun Uygulama Alanı 4. İş Hukukunun Temel Kavramları 5. İş Yerinin Bildirilmesi 6. İş Yerinin Devri 7. İş Yerinin Kapatılması İKİNCİ KISIM - İŞ SÖZLEŞMESİ 1. İş Sözleşmesinin Tanımı 2. İş Sözleşmesinin Unsurları 3. İş Sözleşmesinin Türleri 4. İş Sözleşmesinin Yapılması 5. Geçici ( Ödünç ) İş İlişkisi 6. Sözleşmesinden Doğan Borçlar 7. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları ÜÇÜNCÜ KISIM - ÇALIŞMA SÜRELERİ VE İZİNLER 1. Çalışma Süreleri 2. Fazla Çalışma - Fazla Sürelerle Çalışma 3. Gece Çalışması 4. Ara Dinlenmeler 5. Ücretli Tatil ve İzinler 6. Yıllık Ücretli İzin 7. Çalışma Yaşamında Özel Olarak Korunan Gruplar DÖRDÜNCÜ KISIM - ÜCRET 1. Ücret Sistemleri 2. Ücretin Belirlenmesi 3. Ücretin Ödenmesi 4. Ücret Belgeleri 5. Ücretin Korunması 8. BÖLÜM - SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1. Sosyal Sigortaların İşleyişi 2.Sosyal Sigortaların Kişiler Bakımından Kapsamı 3. Sigortalılığın Başlangıcı 4. Sigortalı Bildirimi ve Tescili 5. Sigortalılığın Sona Ermesi 6. Sosyal Sigortalarda Finansman Kaynağı Olarak Primler 7. Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalının Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri 8. Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri 9. İşsizlik Sigortası 10. Genel Sağlık Sigortası

 • Açıklama
  • Ülkemizde muhasebe alanında ki zorunlu değişimlere bağlı olarak hukuksal normlarda da birtakım değişimler zorunlu hale gelmiştir. Elinizdeki bu kaynak; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Meslek Mensubu adaylarının meslek sınav konularından biri olan TEMEL HUKUK BİLGİSİ MEVZUATI' ndaki değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu kitapta; Temel Hukuk Kavramları, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, İcra İflas Hukuku, İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku ve bu konuları içeren sınav soruları yer almaktadır. 1. BÖLÜM - GENEL HUKUK BİLGİSİ 1. Toplumsal Düzen ve Toplumsal Düzeni Sağlayan Kurallar 2. Hukuk Düzeni, Hukuk Sistemleri, Hukukun Amacı ve Hukuk Devleti 3. Hukukun Dalları 4. Hukukun Kaynakları 5. Hukukun Yasalaştırılması 6. Hukukun Uygulanması 7. Hak Kavramı 2. BÖLÜM - ÖZEL HUKUK BİLGİSİ 1. Kişi ve Kişilik (Şahsiyet) 2. Kişilerin Türleri 3. Dernekler 4. Vakıflar 5. Yerleşim Yeri (İkametgah) 3. BÖLÜM - BORÇLAR HUKUKU BİRİNCİ KISIM BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU VE KAPSAMI 1. Borcun Tanımı ve Konusu 2. Borcun Kapsamı 3. Borç Kavramı ve Borç İlişkisi 4. Sorumluluk İKİNCİ KISIM - BORCUN KAYNAKLARI 1. Genel Olarak Borcun Kaynakları 2. Hukuki İşlemlerden Doğan Borçlar 3. Sözleşme 4. Temsil ÜÇÜNCÜ - KISIM HAKSIZ FİİL 1. Genel Olarak 2. Haksız Fiilin Unsurları 3. Kusursuz Sorumluluk 4. Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Davasına Etkisi DÖRDÜNCÜ KISIM - SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 1. Genel Olarak Sebepsiz Zenginleşme 2. Sebepsiz Zenginleşmenin Koşulları 3. Sebepsiz Zenginleşme Davası 4. Sebepsiz Zenginleşme Davalarında Zaman aşımı ve Def'i Hakkı BEŞİNCİ KISIM - BORCUN İFASI 1. Kavram 2. İfa Yeri 3. İfa Zamanı 4. Alacaklının Temerrüdü 5. Borçlunun Temerrüdü 6. Borcu Sona Erdiren Diğer Sebepler 7. Alacağın Temliki (Alacağın Devri) 8. Cezai Şart ALTINCI KISIM - ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ 1. İsimli (Tipik) Sözleşmeler 2. İsimsiz (Atipik) Sözleşmeler 3. Kefalet 4.Banka Teminat Mektupları 5. Ödünç Sözleşmesi 6. Havale 7. Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi 8. Factoring (Genel Alacak Devir ve Satım Sözleşmesi) 4. BÖLÜM - TİCARET HUKUKU BİRİNCİ KISIM - TİCARİ İŞLETME 1. Ticari İşletme 2. Ticari İşletmenin Örgütlenmesi 3. Ticari İşletmenin Devri 4. Ticari İşletme Rehni 5. Ticari İş 6. Tacir 7. Ticaret Unvanı ve Marka 8. Ticaret Sicili 9. Haksız Rekabet 10. Ticari Defterler İKİNCİ KISIM - ŞİRKETLER HUKUKU 1. Şirket (Ortaklık) Kavramı ve Unsurları 2. Şirketlerin Sınıflandırılması 3. Genel Olarak Ticaret Şirketleri 4. Ticaret Şirketleri Arasında Birleşmeler ve Tür Değiştirme 5. Kolektif Şirket 6. Komandit Şirketler 7. Anonim Şirket 8. Limited Şirket ÜÇÜNCÜ KISIM - TİCARİ SENETLER ( KAMBİYO SENETLERİ ) 1. Kıymetli Evrak Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar 2. Kıymetli Evrakın Unsurları 3. Kıymetli Evrakın Özellikleri 4. Kıymetli Evrakın Devri 5. Kıymetli Evrakın Sınıflandırılması 6. Senedin Ziyaa Olması Halinde Açılacak Davalar 7. Kambiyo Senetleri ( Ticari Senetler ) 8. Poliçe 9. Emre Yazılı Senet ( Bono ) 10. Çek 5. BÖLÜM - İDARİ YARGILAMA HUKUKU 1. İdari ( Yönetsel ) Yargı 2. İdari Yargının Görev Alanı ve Uyuşmazlık Mahkemesi 3. İdari Yargıda Dava Türleri 4. Yürütmenin Durdurulması 6. BÖLÜM - İCRA HUKUKU 1. Genel Olarak İcra Hukuku 2. İcra Organları 3. İcra Dairesi Görevlilerinin Sorumluluğu 4. Takip yolları 5. İhtiyati Haciz 7. BÖLÜM - İŞ HUKUKU BİRİNCİ KISIM - GENEL BİLGİLER 1. İş Hukukunun Konusu ve Temel İlkeleri 2. İş Hukukunun Kaynakları 3. İş Kanununun Uygulama Alanı 4. İş Hukukunun Temel Kavramları 5. İş Yerinin Bildirilmesi 6. İş Yerinin Devri 7. İş Yerinin Kapatılması İKİNCİ KISIM - İŞ SÖZLEŞMESİ 1. İş Sözleşmesinin Tanımı 2. İş Sözleşmesinin Unsurları 3. İş Sözleşmesinin Türleri 4. İş Sözleşmesinin Yapılması 5. Geçici ( Ödünç ) İş İlişkisi 6. Sözleşmesinden Doğan Borçlar 7. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları ÜÇÜNCÜ KISIM - ÇALIŞMA SÜRELERİ VE İZİNLER 1. Çalışma Süreleri 2. Fazla Çalışma - Fazla Sürelerle Çalışma 3. Gece Çalışması 4. Ara Dinlenmeler 5. Ücretli Tatil ve İzinler 6. Yıllık Ücretli İzin 7. Çalışma Yaşamında Özel Olarak Korunan Gruplar DÖRDÜNCÜ KISIM - ÜCRET 1. Ücret Sistemleri 2. Ücretin Belirlenmesi 3. Ücretin Ödenmesi 4. Ücret Belgeleri 5. Ücretin Korunması 8. BÖLÜM - SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1. Sosyal Sigortaların İşleyişi 2.Sosyal Sigortaların Kişiler Bakımından Kapsamı 3. Sigortalılığın Başlangıcı 4. Sigortalı Bildirimi ve Tescili 5. Sigortalılığın Sona Ermesi 6. Sosyal Sigortalarda Finansman Kaynağı Olarak Primler 7. Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalının Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri 8. Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri 9. İşsizlik Sigortası 10. Genel Sağlık Sigortası

   Stok Kodu
   :
   9786054558285
   Boyut
   :
   16 x 23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   319
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Basım Tarihi
   :
   2020
   Kağıt Türü
   :
   1. hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • İş Bankası
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,00   
   45,00   
   2
   23,40   
   46,80   
   3
   15,90   
   47,70   
   6
   8,10   
   48,60   
   9
   5,50   
   49,50   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,00   
   45,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat

sultanbeyli escort